Tại sao nên sử dụng container vận chuyển hàng lạnh thay vì gửi hàng bằng đường hàng không?

Tại sao nên sử dụng container vận chuyển hàng lạnh thay vì gửi hàng bằng đường hàng không?

Tại sao nên sử dụng container vận chuyển hàng lạnh thay vì gửi hàng bằng đường hàng không?

Tại sao nên sử dụng container vận chuyển hàng lạnh thay vì gửi hàng bằng đường hàng không?

container vận chuyển
Một chiếc máy bay, dù lớn đến đâu, cũng khá nhỏ so với một con tàu có kích thước tiêu chuẩn. Số lượng lô hàng có thể được gửi bằng tàu có thể nhiều hơn 100 lần so với số lượng gửi bởi các máy bay chở hàng lớn nhất. 
Tại sao nên sử dụng container vận chuyển hàng lạnh thay vì gửi hàng bằng đường hàng không?
1487 Lượt xem

Tại sao nên sử dụng container vận chuyển hàng lạnh thay vì gửi hàng bằng đường hàng không?

  • Một chiếc máy bay, dù lớn đến đâu, cũng khá nhỏ so với một con tàu có kích thước tiêu chuẩn. Số lượng lô hàng có thể được gửi bằng tàu có thể nhiều hơn 100 lần so với số lượng gửi bởi các máy bay chở hàng lớn nhất. 

  • Điều này có nghĩa là một chiếc máy bay sẽ cần phải thực hiện hàng trăm vòng để giao hàng có thể được giao bằng tàu chỉ trong một lần. 

  • Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng loại tác động của nó đối với chi phí cuối cùng của các sản phẩm được vận chuyển hay nói cách khác là chi phí logistics.

Vậy công tác đóng hàng và quản lý nhiệt độ trong cont lạnh sẽ như thế nào?

  • Ngoài ra, bạn đã biết Qui trình đóng – rút hàng lạnh vào reefer container và các lưu ý khi đóng hàng lạnh, vận hành giám sát hoạt động container lạnh như thế nào? Những kinh nghiệm để xử lý nhanh chóng nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa ra sao?

Bài viết khác
Về đầu trang