LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CONTAINER

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CONTAINER 

Với các loại hàng đã được làm lạnh và nhiệt độ cài đặt là âm (-) thì khi đóng hàng nhất thiết phải tắt máy, chỉ chạy máy khi cửa được đóng kín. Với hàng chưa được làm lạnh hoặc mát với nhiệt độ dương (+) thì không nên chạy máy khi đóng hàng, chỉ chạy trong trường hợp thật cần thiết (vì khi đóng hàng, cửa mở hiệu quả làm lạnh không đáng kể)

Không đóng hàng quá vạch đỏ qui định, không làm rơi hàng xuống rãnh lưu thông gió ở dưới sàn và không đóng hàng chạm vào cửa container (vì phải chừa lối để gió lưu thông ), khi đóng hàng xong phải lập tức chạy lạnh ngay.

Hàng chưa được làm lạnh hoặc mát thì khi đóng hàng vào mùa hè nên cha làm 3 lần và vào mùa đông nên chia làm 2 lần, mổi lần cách nhau ít nhất 6 giờ. Nếu có thay đổi về nhiệt độ cài đặt hoặc thông gió so với booking thì phải báo ngay cho hãng tàu biết để điều chỉnh lại cho đúng.

Trong thời gian chạy lạnh phải thường xuyên theo dõi, trường hợp nhiệt độ trong container đã ở mức dưới 10oC , máy hoạt động bình thường mà nhiệt độ không xuống hoặc có chiều hường tăng lên thì nên nhấc công tắc M.D lên khỏang 2 giây rối thả xuống hoặc ở máy DAIKIN tì bấm nút MANUAL DEFROST sau đó bấm nút ENTER để cho chế độ tẩy tuyết hoạt động. Sau đó máy mới tự chạy lại khi thực hiện xong việc tẩy tuyết, các trường hợp sự cố khác nên thông báo cho hãng tàu để được hướng dẫn xử lý.