Lợi Ích Của Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Container

Lợi Ích Của Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Container

Lợi Ích Của Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Container

Lợi Ích Của Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Container

Container
Bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt, nhiễm bẩn;Giảm chi phí bao bì;Giảm thời gian kiểm đếm hàng; Hàng hoá được đưa từ cửa đến cửa (door to door), thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển
Lợi Ích Của Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Container
3850 Lượt xem

Lợi Ích Của Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Container

A/ Đối Với Chủ Hàng

 • Bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt, nhiễm bẩn

 • Giảm chi phí bao bì

 • Giảm thời gian kiểm đếm hàng

 • Hàng hoá được đưa từ cửa đến cửa (door to door), thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển

 • Đơn giản hoá thủ tục trung gian trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí điều hành lúc lưu thông

 • Giảm chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm

B/ Đối Với Người Chuyên Chở

 • Giảm thời gian xếp dỡ, tăng vòng quay khai thác tàu.

 • Tận dụng tối đa trọng tải và dung tích tàu

 • Giảm khiếu nại của chủ hàng về tổn thất của hàng hoá

 • Giảm giá thành vận tải

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tải và vận chuyển đa phương thức

C/ Đối Với Người Giao Nhận

 • Sử dụng container để thu gom, chia lẻ hàng hoá

 • Giảm bớt tranh chấp khiếu nại

D/ Đối Với Xã Hội

 • Tạo điều kiện cơ giới hoá, tăng năng suất xếp dỡ hàng hoá

 • Giảm chi phí vận tải, hạ giá thành sản phẩm

 • Tạo điều kiện hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật ngành giao thông vận tải

 • Tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành vận tải

 • Tạo công ăn việc làm mới

 • Tạo điều kiện cho hoạt động vận tải đa phương thức phát triển

Bài viết khác
Về đầu trang