Cách Tính Thể Tích Hàng Hóa Khi Đóng Vào Container Khô

Tính thể tích hàng hóa khi đóng vào container là giải pháp tránh các trường hợp chất hàng vào container bị thiếu hoặc dư.

Để lựa chọn Thuê – Mua container lớn nhỏ phù hợp với nhu cầu.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên!

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất và giao hàng cho khách với số lượng đầy đủ như đã giao kết!

Tính thể tích hàng hóa khi đóng vào container là giải pháp tránh các trường hợp chất hàng vào container bị thiếu hoặc dư. Để lựa chọn Thuê – Mua container lớn nhỏ phù hợp với nhu cầu.

Cách tính thể tích hàng như thế nào để khi đóng vào container được đúng như kế hoạch sản xuất và số lượng sản phẩm giao cho khách hàng.

Nhiều trường hợp do tính thể tích hàng không đúng nên khi đóng hàng vào container không hết hoặc container còn trống nhiều. Điều này dẫn đến không hiệu quả về mặt chi phí và khó khăn trong kế hoạch giao hàng cho khách.

Theo quy định trong thương mại quốc tế, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường bộ người ta tính cước vận chuyển hàng hóa trên cơ sở trọng lượng và thể tích của hàng hóa đó.

Hoặc trong trường hợp tự chủ về tài chính có thể Mua container chứa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất lâu dài, Thì việc lựa chọn container phù hợp để chứa hàng hóa là tất yếu. Sau đây là cách tính thể tích hàng hóa chất trên Container.

Cách tính số lượng kiện hàng trên container

  • Số lượng (cont 20′)= 28/thể tích kiện(m3)
  • Số lượng (cont 40′)= 60/thể tích kiện(m3)
  • Số lượng (cont 40 cao)= 68/thể tích kiện(m3)

Thể tích kiện(m)= Dài x Rộng x Cao

* Chẳng han kiện hàng  có kích thước(m): D: 0.350, R: 0.35, Cao: 0.54

–> Thể tích kiện(m3):= 0.35×0.35×0.54=0.06615

–> Số lượng kiện trong cont 20′= 28/0,06615= 423,2 kiện

Vậy mỗi kiện chứa được 100 sản phẩm, thì cont 20′ này đóng đầy sẽ được: 423,2×100=42320 sản phẩm.

Việc tính thể tích để lựa chọn Thuê hay Mua container là rất cần thiết.

Hay việc tính thể tích để so sánh với chi phí vận chuyển áp giá vận chuyển theo trọng lượng, áp giá theo đơn vị nào thì rẻ hơn.