Cách tìm số kiểm tra container trong vận chuyển hàng hóa

Cách tìm số kiểm tra container trong vận chuyển hàng hóa

Cách tìm số kiểm tra container trong vận chuyển hàng hóa

Cách tìm số kiểm tra container trong vận chuyển hàng hóa

container
Mã số container là một trong những thông tin cực kỳ quan trọng trong việc xếp hàng lên tàu, làm bill, mở tờ khai hải quan, truyền manifest … và rất rất nhiều công dụng khác, một trong những yêu cầu cấp thiết nhất của số container là tính chính xác. Nhưng liệu bạn đã biết cách tìm số kiểm tra container?
Cách tìm số kiểm tra container trong vận chuyển hàng hóa
2764 Lượt xem

Tìm hiểu về mã số container trong vận chuyển hàng hóa

Mã số container là một trong những thông tin cực kỳ quan trọng trong việc xếp hàng lên tàu, làm bill, mở tờ khai hải quan, truyền manifest … và rất rất nhiều công dụng khác, một trong những yêu cầu cấp thiết nhất của số container là tính chính xác. Nhưng liệu bạn đã biết cách tìm số kiểm tra container?

Như các bạn đã biết mã số kiểm tra container rất quan trọng trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Nhưng có một thực tế là mã số container thường bị sai bởi những lý do sau:

 • Nhập sai: là do khi nhân viên chứng từ nhập số liệu sai.

 • Nhận được thông tin sai: thường đối với hàng xuất thì việc lấy mã số container thường thông qua tài xế gửi về, và gửi qua sms, việc tài xế gửi sai hoặc nhầm là thường xuyên xẩy ra.

 • Và nhiều lý do khác. Hậu quả của việc sai số container thường rất nghiêm trọng có thể kể đến như: rớt tàu (container không được xếp lên tàu), bốc nhầm container, sửa bill, sửa manifest… dù nguyên nhân và hậu quả thế nào đi chẳng nữa thì cũng sẽ làm cho bạn mất đi một khoản chi phí để khắc phục vấn đề này.

Để giảm thiểu nguy cơ này, người ta dùng một chữ số thứ 7 để kiểm tra (check digit). Về cơ bản, số kiểm tra này là kết quả tính toán theo quy tắc đã định của 10 ký tự nêu trên. Nếu nhập nhầm số, chữ số kiểm tra sẽ khác với số thực tế, nhờ đó người ta phát hiện ra lỗi.

Chữ số kiểm tra container có tác dụng gì ?

Chữ số kiểm tra container là chữ số cuối cùng (trong bảy chữ số) trên vỏ container. Chữ số này thường được viết tách riêng trong một ô hình chữ nhật bao quanh (như số “4” trong hình dưới).

 • Theo quy định về ký mã hiệu container, mỗi container có một dãy 10 ký tự để nhận biết. Trong đó có 4 chữ cái và 6 chữ số, như trong hình trên là CLHU 860853.

 • Với các container tiêu chuẩn, chữ số này là duy nhất cho một container và không có 2 container trùng mã nhận biết này.

 • Số contaier là một trong những thông tin cực kỳ quan trọng trong việc xếp hàng lên tàu, làm bill, mở tờ khai hải quan, truyền manifest … và rất rất nhiều công dụng khác, một trong những yêu cầu cấp thiết nhất của số container là tính chính xác.

 • Chẳng hạn trong ví dụ trên, số container là CLHU 860853 có chữ số kiểm tra là 4. Giả sử, nếu người nhập số container sai một ký tự thành CLHU 860859 , khi đó số kiểm tra sẽ phải là 7 (không đúng với 4). Sự sai khác này chỉ ra rằng việc nhập số container đã bị sai sót, cần phải kiểm tra lại.

 • Thường thì lỗi này có thể kiểm tra bằng cách tự tính tay, nhưng cách này phức tạp và mất thời gian. Hiện một số người đã viết hàm Excel để kiểm tra cho nhanh. Hưng Phát Container sẽ viết luôn phần mềm ngắn trong bài viết này để bạn có thể check cho tiện.

Giải thích cách tính số kiểm tra container

Về lý thuyết, mọi người đều có thể kiểm tra tính chính xác của số container bằng hệ số kiểm tra.

Dưới đây, tôi sẽ minh họa cách tính cho số container trong ví dụ nêu trên: CLHU 860853.

Có 3 bước chính như sau:

Bước 1. Quy đổi chữ cái thành số:

 • Do tiếp đầu ngữ CLHU là chữ cái, nên cần quy đổi các chữ này ra số để có thể tính toán. Mỗi chữ cái Latin được gán một số nhất định như trong bảng dưới đây, bắt đầu từ 10 tăng dần lên đến 38.

 • Lưu ý: các số tăng dần nhưng bỏ quá các số 11, 22, 33 (bội số của 11), vì bước tiếp theo sẽ có phần chia cho 11, nên phải bỏ qua giá trị này để tránh bị sai số.

Bước 2. Thay tiếp đầu ngữ thành số

 • Thay 4 chữ trong tiếp đầu ngữ CLHU bằng 4 số tương ứng trong bảng trên (phần màu vàng trong bảng dưới). Phần số 860853  sẽ được giữ nguyên, ta có cột (b) bảng dưới.

 • Trong cột (c), lấy 2 lũy thừa lần lượt từ 0 đến 9.

 • Sau đó, lấy số trong cột (b) nhân tương ứng với số trong cột (c) sẽ được kết quả trong cột (e).

Tính tổng các số trong cột (e) trong bảng trên được 4486, rồi đem chia cho 11. Số dư của phép tính chia này chính là số kiểm tra đang cần tìm: 4547 : 11 = 408 dư 4.

Bước 3. Tính số kiểm tra container

 • Vậy số kiểm tra của container CLHU 860853 là 4.

 • Nếu muốn, ta có thể thử tính lại bằng phần mềm kiểm tra số container trên phần đầu trang cho chắc.

Bài viết khác
Về đầu trang